President Salvador Roig Badelles president@chcarpesa.net  Mòbil: 647548581
Vice-President J.Vicente Miró Bayarri vicepresident@chcarpesa.net
Secretari Alex Rumí Badía secretari@chcarpesa.net
Tresorer Carles Ros Verdú tresorer@chcarpesa.net
Director Esportiu Xema Cortina Bláquez diresportiu@chcarpesa.net
Coord. Escoles Andrés Vallés Julià escoles@chcarpesa.net
Vocal Alfredo Bayarri Marco chcarpesa@chcarpesa.net
Vocal Ricard Martínez Martínez chcarpesa@chcarpesa.net
Vocal Ramón Pla Laporta chcarpesa@chcarpesa.net