DOCUMENTS C.H.CARPESA 2017-2018

 

FEDERATS

Inscripció Federada
Autorització drets d’imatge
Alta Soci

 

ESCOLES

Inscripció Escoles
Autorització drets d’imatge
Autorització categoría superior
Autorització Pares
Tríptic Escoles 2017 – 2018