Escola d’estiu 2019

El proper dia 24 de juny començarà oficialment les activitats de l’escola d’estiu del club d’hoquei Carpesa. Cal informar via...

El proper dia 24 de juny començarà oficialment les activitats de l’escola d’estiu del club d’hoquei Carpesa. Cal informar via telefònica o per correu electrònic per fer la reserva de la plaça. Places limitades.

Cal enviar aquest full d’inscripció ben omplert i firmat pel pare/mare o tutor i una autorització, una per alumne, acompanyada de les dades bancaries o un xec nominatiu pel total, a favor del Club d’hoquei Carpesa o enviant tota la documentació per correu electrònic a escoles@chcarpesa.net.

La inscripció estarà oberta fins el 16 de juny.

Comunicació: Per a millorar la comunicació entre l’Escola i els alumnes, preguem que al formalitzar la inscripció ompliu amb lletra clara el telèfon mòbil i la direcció de E-mail.
Assegurança
Per assegurar en tot moment la vigència del segur mèdic contractat per el Club d’Hoquei per a tot alumne, es obligatori entregar dos fotografies, una fotocòpia del llibre de família o del D.N.I o del passaport actualitzat de l’alumne conjuntament amb la inscripció.

Tríptic d’inscripció.